Drie pijlers!

OPW - Netwerken

Met businesscontacten organiseren we een kijkje in de keuken van veel succesvolle Waddinxveense bedrijven. Ze zijn niet alleen voor vakgenoten belangrijk: een retailer leert van een agrarische ondernemer en een groot B2B bedrijf van een ZZP’er en vice versa. En we kijken ook steeds meer naar …

OPW - Belangbehartiging

We zijn met een groot aantal onderwerpen bezig, zoals de economische agenda van Waddinxveen, de detailhandelsstructuurvisie, de energietransitie, onderwijs en verkeer. We worden door de gemeente of de provincie steeds vaker gevonden als dé vertegenwoordiger van de …

OPW - Kennisdelen

Ook een uitdaging is om te komen tot een meer duurzame en circulaire maatschappij. Wij geven hierbij aan wat de beleidsplannen voor het bedrijfsleven kunnen betekenen en leveren ideeën om de plannen verder te verbeteren. In verdiepende themabijeenkomsten gaan we in op dit soort specifieke …

Bestuur

Het OPW kent een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een algemeen bestuur, waarin de commissievoorzitters zitting hebben.  Het bestuur wordt ondersteund door een uitvoerend secretariaat, dat ook verantwoordelijk is voor de communicatie.

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Jan Roggeveen
Henk de Bas
Otto Kempkes
Ton Vreeburg
Bram Poot
OPW - Valentijn Schenk
Pieter Foekens
Karin Jongkind