Dat lieten vier bedrijven zien in twee succesvolle bijeenkomsten over dit onderwerp. Beide bijeenkomsten waren georganiseerd in een samenwerking tussen DPW, gemeente en ondernemers. Op 30 oktober kwamen zo’n 30 ondernemers bij elkaar in het Experience Center voor Bouw en Infra (Kouwe Hoek) voor inspiratie en succesverhalen. De sprekers kwamen van gemeente Waddinxveen, Botau, HTC en Repair Infinity. Op 4 december kwam, in het verlengde van de eerste bijeenkomst, een intervisiegroep bijeen in het OPW Ondernemershuis. Deze bijeenkomst was specifiek voor ondernemers in de maakindustrie. Zodra alle presentaties van de sprekers binnen zijn, plaatsen we die op de website. Over een vervolg in 2024 houden we je uiteraard op de hoogte. Binnen het DPW-bestuur is Toon de Jong het aanspreekpunt voor dit onderwerp, als je hier meer over wil weten.

Inspiratie

Hierbij een inspirerend voorbeeld van een ontwikkeling van circulair ondernemen voor houtverwerkende bedrijven. Dit om het overschot op een juiste manier te kunnen hergebruiken en zo te kunnen voldoen aan de eisen van het milieusysteem. Bekijk hier het voorbeeld.