Vacature | Profielschets

OPW zoekt nieuwe voorzitter

Het ondernemersplatform in Waddinxveen (OPW) heeft als doel om het ondernemersklimaat in Waddinxveen te versterken. Er zijn drie hoofdactiviteiten. Ten eerste de belangenbehartiging van de ondernemers bij het gemeentebestuur, regionale samenwerkingsverbanden en bestuurders in de provincie en andere relevante stakeholders. Omdat in Waddinxveen grote bedrijventerreinen liggen met eigen bestuurders en parkmanagement, heeft het ook met deze organisaties regelmatige afstemming. Ten tweede de kennisoverdracht op verschillende thema’s, zoals duurzaamheid, arbeidsmarkt, digitalisering, mobiliteit en de omgevingswet. Ten derde zorgt het voor een sterk lokaal en regionaal ondernemersnetwerk. Tijdens verschillende bijeenkomsten kunnen Waddinxveense ondernemers elkaar spreken en zakelijke contacten aanhalen. De OPW werkt nauw samen met de Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen, dat een budget beheert van ruim Euro 200.000,- voor collectieve ondernemersactiviteiten. De OPW heeft een manager die in opdracht van het bestuur werkt en veel beleidstaken van het bestuur uit handen neemt.

Vorig jaar is de structuur van de OPW aangepast en is een deel van het bestuur nieuw geworven. Het bestuur bestaat uit 7 leden. De voorzitter heeft onlangs afscheid genomen, maar er is nog geen nieuwe kandidaat. De secretaris neemt tijdelijk de taken van de voorzitter waar. Wij zoeken een boegbeeld voor de vereniging die zich de komende jaren wil inzetten om de vereniging te blijven vernieuwen, met enthousiasme de leden blijft verbinden, het gesprek voert met onze stakeholders en deel wil uitmaken van een actief en enthousiast bestuur. De voorzitter kan rekenen op een stevige ondersteuning door de OPW-manager en het uitvoerend secretariaat.

Gevraagde competenties
  • Is een verbindend bestuurder
  • Zet zich op vrijwillige basis in voor het OPW, committeert zich voor minimaal 4 jaar
  • Denkt op hoofdlijnen en vanuit het collectief belang
  • Bestuurlijke affiniteit
  • Een breed netwerk binnen Waddinxveen en de regio
  • Affiniteit met ondernemen en ondernemers
  • Is een goed voorbeeld voor de wijze waarop we in de vereniging met elkaar omgaan
  • Is empathisch en beschikt over de nodige humor
  • Vertegenwoordigt de OPW bij diverse (bestuurlijke) overleggen met stakeholders (gemeente, regio, provincie, bedrijventerreinen)
  • Kan leiding geven en het voorzitterschap invullen tijdens bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen
Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij OPW-manager Pieter Foekens, via 06 12 20 97 61 of pieter.foekens@sqadvies.nl of via secretariaat@ondernemersplatformwaddinxveen.nl.